บริการจัดส่งพนักงานแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก แม่ครัว คนสวน พนักงานดูแลผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ มีแบบพักป

จังหวัดชลบุรี    อำเภอเมือง

  รายละเอียด

  บริการจัดส่งพนักงาน , แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก ,แม่ครัว, ดูแลผู้สูงอายุ,ดูแลผู้ป่วย , ประจำบ้าน / โรงพยาบาล มีทั้งไปกลับและพักประจำ พร้อมบริการจัดส่งทันที จัดส่งทั่วประเทศ โทร...081-422-2858 และ 061-760-7770 
  ทางห้าง ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางห้าง ฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน ความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรมและตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสาร ทางราชการ รูปถ่าย ประวัติ และลายพิมพ์นิ้วมือ อื่นๆ ความจริงใจและการเอาใจใส่ต่อลูกค้าคือมาตรการสร้างแรงจูงใจและกำหนดโทษ พนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน ซื่อเสียงและการบริการของทางห้าง ฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าตลอดมา 
  ทางห้าง ฯ ใครขอเสนอบริการดังนี้***บริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์และอื่น ๆ รายเดือน ** 
  บริการจัดส่งแม่บ้านทำความสะอาดประจำสำนักงาน (Office Maid) บ้านเดี่ยว- ทาวเฮ้าส์ ) 
  (บริการเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 
  สำหรับ ประจำสำนักงานเงินเดือน อัตราค่าบริการพนักงานรายเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 บาทขึ้นไป/คน ช่วงเวลาจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. 
  บริษัทฯ – โรงแรม – หอพัก - อพาร์ทเมนท์ – โครงการหมู่บ้าน - บ้านพักอาศัย 
  พนักงานมีคุณสมบัติดังนี้ 
  • มีประสบการณ์งานแม่บ้านทำความสะอาด และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับทำความสะอาด 
  • มีทักษะในการทำความสะอาด จัดและตกแต่งสถานที่ต่างๆ 
  • รักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ พูดจาสุภาพเรียบร้อย ละเอียด รักงานบริการ 
  เงื่อนไข 
  1. สามารถยึดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลง 
  **ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตกลง 
  ราคายังไม่รวมค่าน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด*** 
  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร...081-422-2858 และ 061-760-7770 
  บริการ จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย คนชรา ทั้งแบบประจำ-ไปกลับ ตามบ้าน-โรงพยาบาล ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล โดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี 

  พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก 
  ความ รับผิดชอบของพี่เลี้ยงเด็ก หน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็ก ไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มเวลา แบบเช้าไปเย็นกลับ จะดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ ของน้อง ได้แก่ 
  หน้าที่ 
  - เตรียมอาหาร นม และของว่าง 
  - อาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว 
  - ดูแลทำความสะอาดห้องนอนและบริเวณที่เล่นของน้อง 
  - ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า ขวดนม จานชาม เครื่องใช้และของเล่นของน้อง 
  - เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนน้องทำการบ้าน 
  - จัดหากิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของน้อง 
  - ดูแลความปลอดภัยของน้องตลอดเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยง 
  - ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้อง 

  พนักงานดูแลผู้ป่วย 
  หน้าที่ของผู้ดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มเวลา แบบเช้าไปเย็นกลับ จะดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้แก่ 
  หน้าที่ 
  - เตรียมอาหาร และของว่าง และให้ทานยาอย่างเคร่งครัด 
  - ช่วยอาบน้ำ แต่งตัว 
  - ดูแลทำความสะอาดที่นอน 
  - ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า 
  - กายภาพบำบัด 

  พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้ 
  หน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอาย ไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มเวลา แบบเช้าไปเย็นกลับ จะดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้แก่ 
  หน้าที่ 
  - เตรียมอาหาร นม และของว่าง 
  - ช่วยเหลืออาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว 
  - ดูแลทำความสะอาดห้องนอน 
  - อ่านหนังสือให้ฟัง 
  - จัดหากิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
  - ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อยๆ 
  บริการ จัดส่งพนักงานขับรถผู้บริหาร คนดูแลสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือพนักงานบัญชี-ธุรการ เสมียน พนักงานขาย ฯลฯ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยพนักงานที่มีประสบการณ์ ผ่านการคัดสรร มาเป็นอย่างดี 

  บริการดูแลผู้สูงอายุ / เฝ้าไข้ หน้าที่โดยสังเขป 
  - กายภาพบำบัดเบื้องต้น / อยู่พูดคุย , คอยพยุงเวลาเดิน 
  - ทำอาหาร , อาบน้ำ , ทำความสะอาดเสื้อผ้า 
  - ดูแลทำความสะอาด 

  แม่บ้านทำความสะอาด (คนรับใช้) หน้าที่โดยสังเขป 
  - ทำความสะอาดบ้านทั่วไป 
  - ซักรีด, รดนำต้นไม้ , ล้างเช็ดรถ 
  - อื่นๆ ตามความประสงค์ของลูกค้า 

  พนักงานบริการพี่เลี้ยงเด็ก หน้าที่โดยสังเขป 
  - ชงนม , ล้างขวดนม , ซักผ้าเด็ก , ทำอาหารเสริมให้เด็ก 
  - ปฐมพยาบาล , คอยดูแลและเสริมทักษะการพัฒนา 
  อัตราค่าบริการ 
  1.แม่บ้านทำความสะอาด อัตราค่าบริการ 9,000-12,000 บาท 
  2.พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด-ระยะเจริญวัย อัตราค่าบริการ 10,000-16,000 บาท 
  3.ดูแลผู้ป่วย-คนชรา ผู้ช่วยพยาบาล อัตราค่าบริการ 10,000-16,000 บาท 
  4.พนักงานส่งเอกสาร แม่ครัว คนสวน พนักงานเสริฟ พนักงานขาย รปภ. อัตราค่าบริการตามตกลง 
  ท่านสะดวกที่คัดเลือกพนักงานที่ศูนย์ ฯ หรือจะให้ทางห้าง ฯ บริการจัดส่งถึงสถานที่ พนักงานทุกตำแหน่งหากไม่เป็นที่พอใจ ท่านสามารถเปลี่ยนคนใหม่จนเป็นที่พอใจของท่านได้ ทางห้าง ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้นี้ หรือโอกาสต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
  :ฝ่ายบริการลูกค้า ได้ที่ โทร//: 081-422-2858 และ 061-760-7770 Email//99autoservice@gmail.com 
  เข้าชมได้ที่เว็บhขttp://99autoservice.myreadyweb

 • ข้อมูลประกาศ

  คุณ พรพรรณ ธัญญะ

  9,000 บาท

  ผู้ว่าจ้าง

  โสด

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  15 พ.ย. 59 07:54 น.

  07 ส.ค. 60 08:31 น.

  ตลาดรังสิต ปทุมธานี 12110

  081-4222858

  หางานแม่บ้าน.com

  wirutttt@hotmail.com

  1,379

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  หางานแม่บ้าน.com นะคะ

ประกาศอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ดูทั้งหมด