บริการจัดส่งแม่บ้าน พ่อบ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมจัดส่งทันทีทั่วประเทศ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร    

  รายละเอียด

  บริการจัดส่งพนักงาน , แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก ,แม่ครัว, ดูแลผู้สูงอายุ,ดูแลผู้ป่วย , ประจำบ้าน / โรงพยาบาล มีทั้งไปกลับและพักประจำ พร้อมบริการจัดส่งทันที จัดส่งทั่วประเทศ โทร...081-239-6837 และ 087-372-9944   
  ทางห้าง ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางห้าง ฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน ความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรมและตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสาร ทางราชการ รูปถ่าย ประวัติ และลายพิมพ์นิ้วมือ อื่นๆ ความจริงใจและการเอาใจใส่ต่อลูกค้าคือมาตรการสร้างแรงจูงใจและกำหนดโทษ พนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน ซื่อเสียงและการบริการของทางห้าง ฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าตลอดมา   
  ทางห้าง ฯ ใครขอเสนอบริการดังนี้***บริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์และอื่น ๆ รายเดือน **   
  บริการจัดส่งแม่บ้านทำความสะอาดประจำสำนักงาน (Office Maid) บ้านเดี่ยว- ทาวเฮ้าส์ )   
  (บริการเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล)   
  สำหรับ ประจำสำนักงานเงินเดือน อัตราค่าบริการพนักงานรายเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 บาทขึ้นไป/คน ช่วงเวลาจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.   
  บริษัทฯ – โรงแรม – หอพัก - อพาร์ทเมนท์ – โครงการหมู่บ้าน - บ้านพักอาศัย   
  พนักงานมีคุณสมบัติดังนี้   
  • มีประสบการณ์งานแม่บ้านทำความสะอาด และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับทำความสะอาด   
  • มีทักษะในการทำความสะอาด จัดและตกแต่งสถานที่ต่างๆ   
  • รักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ พูดจาสุภาพเรียบร้อย ละเอียด รักงานบริการ   
  เงื่อนไข   
  1. สามารถยึดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลง   
  **ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตกลง   
  ราคายังไม่รวมค่าน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด***   
  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร...081-239-6837 และ 087-372-9944   
  บริการ จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย คนชรา ทั้งแบบประจำ-ไปกลับ ตามบ้าน-โรงพยาบาล ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล โดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี   

  พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก   
  ความ รับผิดชอบของพี่เลี้ยงเด็ก หน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็ก ไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มเวลา แบบเช้าไปเย็นกลับ จะดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ ของน้อง ได้แก่   
  หน้าที่   
  - เตรียมอาหาร นม และของว่าง   
  - อาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว   
  - ดูแลทำความสะอาดห้องนอนและบริเวณที่เล่นของน้อง   
  - ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า ขวดนม จานชาม เครื่องใช้และของเล่นของน้อง   
  - เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนน้องทำการบ้าน   
  - จัดหากิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของน้อง   
  - ดูแลความปลอดภัยของน้องตลอดเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยง   
  - ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้อง   

  พนักงานดูแลผู้ป่วย   
  หน้าที่ของผู้ดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มเวลา แบบเช้าไปเย็นกลับ จะดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้แก่   
  หน้าที่   
  - เตรียมอาหาร และของว่าง และให้ทานยาอย่างเคร่งครัด   
  - ช่วยอาบน้ำ แต่งตัว   
  - ดูแลทำความสะอาดที่นอน   
  - ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า   
  - กายภาพบำบัด   

  พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้   
  หน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอาย ไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มเวลา แบบเช้าไปเย็นกลับ จะดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้แก่   
  หน้าที่   
  - เตรียมอาหาร นม และของว่าง   
  - ช่วยเหลืออาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว   
  - ดูแลทำความสะอาดห้องนอน   
  - อ่านหนังสือให้ฟัง   
  - จัดหากิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ   
  - ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อยๆ   

  บริการ จัดส่งพนักงานขับรถผู้บริหาร คนดูแลสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือพนักงานบัญชี-ธุรการ เสมียน พนักงานขาย ฯลฯ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยพนักงานที่มีประสบการณ์ ผ่านการคัดสรร มาเป็นอย่างดี   

  บริการดูแลผู้สูงอายุ / เฝ้าไข้ หน้าที่โดยสังเขป   
  - กายภาพบำบัดเบื้องต้น / อยู่พูดคุย , คอยพยุงเวลาเดิน   
  - ทำอาหาร , อาบน้ำ , ทำความสะอาดเสื้อผ้า   
  - ดูแลทำความสะอาด   

  แม่บ้านทำความสะอาด (คนรับใช้) หน้าที่โดยสังเขป   
  - ทำความสะอาดบ้านทั่วไป   
  - ซักรีด, รดนำต้นไม้ , ล้างเช็ดรถ   
  - อื่นๆ ตามความประสงค์ของลูกค้า   

  พนักงานบริการพี่เลี้ยงเด็ก หน้าที่โดยสังเขป   
  - ชงนม , ล้างขวดนม , ซักผ้าเด็ก , ทำอาหารเสริมให้เด็ก   
  - ปฐมพยาบาล , คอยดูแลและเสริมทักษะการพัฒนา   
  อัตราค่าบริการ   
  1.แม่บ้านทำความสะอาด อัตราค่าบริการ 9,000-12,000 บาท   
  2.พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด-ระยะเจริญวัย อัตราค่าบริการ 10,000-16,000 บาท   
  3.ดูแลผู้ป่วย-คนชรา ผู้ช่วยพยาบาล อัตราค่าบริการ 10,000-16,000 บาท   
  4.พนักงานส่งเอกสาร แม่ครัว คนสวน พนักงานเสริฟ พนักงานขาย รปภ. อัตราค่าบริการตามตกลง   
  ท่านสะดวกที่คัดเลือกพนักงานที่ศูนย์ ฯ หรือจะให้ทางห้าง ฯ บริการจัดส่งถึงสถานที่ พนักงานทุกตำแหน่งหากไม่เป็นที่พอใจ ท่านสามารถเปลี่ยนคนใหม่จนเป็นที่พอใจของท่านได้ ทางห้าง ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้นี้ หรือโอกาสต่อไป   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่   
  :ฝ่ายบริการลูกค้า ได้ที่ โทร//:081-239-6837 และ 087-372-9944 คุณชานนท์ 

 • ข้อมูลประกาศ

  Benjamas Bunsit

  9,000 บาท

  ผู้ว่าจ้าง

  โสด

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  09 ม.ค. 61 14:21 น.

  -

  25/694 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10250

  0873729944

  หางานแม่บ้าน.com

  benjamas.mos2000@gmail.com

  7

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  หางานแม่บ้าน.com นะคะ

ประกาศอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ดูทั้งหมด